X класс

Заданні для вывучэння

22.05.2020

Руская литература

Анализ рассказа "Гранатовый браслет"

Д/з Образ Желткова в расказе

Заданні для вывучэння

21.05.2020

Русский язык

Д/з с.265, упр.397 (1,2 абзац)

Заданні для вывучэння

20.05.2020

Хімія

Тэма: Поліамідныя валокны

Д/з §54

Русская литература

Д/з Читать А.И.Куприн "Гранатовый браслет"

Заданні для вывучэння

19.05.2020

Матэматыка

Тэма: Перпендыкулярнасць пласкасцей

Д/з Паўт.раздзел 3

Беларуская літаратура

Тэма: А.Макаёнак.Жыццёвы і творчы шлях драматурга. Пьеса "Зацюканы апостал"

Д/з чытаць п'есу "Зацюканы апостал".

 

Заданні для вывучэння

18.05.2020

Хімія

Тэма: Бялкі. Поліамідныя валокны.

Д/з §54,56

Заданні для вывучэння

15.05.2020

Матэматыка

Тэма: Ірацыянальныя ўраўненні

Д/з № 1.251(1)

Біялогія

Тэма: Абагульняючае паўтарэнне

Д/з Паўт.§40-49

Русская литература

Тема: Анализ сцен пьесы "На дне"

Д/з читать рассказ И.Бунина "Господин из Сан-Франциско"

Заданні для вывучэння

14.05.2020

Фізіка

Тэма: З'ява самаіндукцыі. Індуктыўнасць

Д/з Пр.25 №1

Матэматыка

Тэма: Перпендыкулярнасць пласкасцей

Д/з №429

Заданні для вывучэння

13.05.2020

Матэматыка

Тэма: Ірацыянальныя ўраўненні

Д/з №.1.243 (1,4)

Русская литература

Тема: Просмотр видеоряда "На дне". Анализ прочитанных сцен

Д/з пьеса "На дне"

Заданні для вывучэння

12.05.2020

Беларуская мова

Тэма: Прыназоўнік, злучнік, часціца

Д/з Пр.362,363

Матэматыка

Тэма: Перпендыкулярнасць пласкасцей

Д/з №421

Беларуская літаратура

У.Караткевіч "Каласы пад сярпом тваім". Сувязь рамана з народнай баладай і легендай

Д/зА.Макаёнак. "Зацюканы апостал"

Біялогія

Тэма: Спадчынныя хваробы

Д/з §48,49

Заданні для вывучэння

11.05.2020

Хімія

Тэма: Амінакіслоты. Бялкі

Д/з §53,55,паўт. §44,50

Медыцынская падрыхтоўка

Тэма: Захворванні, якія перадаюцца палавым шляхам.

Д/з §3.7

Заданні для вывучэння

08.05.2020

Біялогія

Тэма:Асаблівасці спадчыннасці і зменлівасці чалавека

Д/з §48

Матэматыка (алгебра)

Тэма: Ірацыянальлныя ўраўненні

Д/з №1.249 (2)

Фізіка

Тэма: Лінзы.Аптычная сіла лінзы. Пабудаванні відарысаў у тонкай лінзе

Д/з §37,38

Русская литература

Тема: Жизнь и творчество М.Горького, анализ 1-го действия пьесы "На дне"

Д/з 2,3 действие пьесы "На дне" читать

 

Заданні для вывучэння

07.05.2020

Грамадазнаўства

Тэма: Рэлігія ў сучасным свеце

Д/з §23.

Матэматыка

Тэма: Перпендыкулярнасць пласкасцей

Д/з §4 №417

Русский язык

Тема: Подготовка к контрольной работе

Д/з § 35-48 повт.

 

Заданні для вывучэння

06.05.2020

Матэматыка

Тэма: Ірацыянальныя ўраўненні.

Д/з п.1.13, № 1.234 (1)

Хімія

Тэма: Аміны.

Д/з §51,52, с.237 №5

Англійская мова

Тэма: Ускосная мова. с.103 пр.1,2

Д/з

с.103 пр.1

Русская литература

Тема: Анализ рассказа А.П.Чехова "Человек в футляре"

Д/з М.Горький  пьеса "На дне", читать 1 действие.

 

Заданні для вывучэння

05.05.2020

Матэматыка

Тэма: Перпендыкулярнасць плоскасцей

Д/з §4 №415

Фізіка

Тэма:Рашэнне задачы па тэме "З'ява самаіндукцыі.Індуктыўнасць"

Д/з с.25 №1

Біялогія

Тэма: Зменлівасць

Д/з §46,47

 
Заданні для вывучэння

04.05.2020

Геаграфія

Тэма:Брэсцкая і Віцебская вобласці

Д/з Канспект: прырода і гаспадарка. § 58-59

Медыцынская падрыхтоўка

Тэма:Захворванні, якія перадаюцца палавым шляхам.

Д/з §37

Хімія

Тэма: Практычная работа №3

Д/з Пр.работа №3

Сусветная гісторыя

Тэма: Карэнні пералом у ходзе ВАВ

Д/з §26

 

Заданні для вывучэння 

01.05.2020

Біялогія

Тэма:Зменлівасць арганізмаў

Д/з§46

Матэматыка

Тэма: Ступенная функцыя, уласцівасці, графік ступеннай функцыі

Д/з п.1.11-1.12 (канспект)

Англійская мова

Вывучаем на ўроку с.250  пр.4 а,в,с

Д/з с.250,пр.5а

Русская литература

Тема: Анализ рассказа А.П.Чехова "Человек в футляре"

Д/з Подготовка к проверочной работе по рассказу.

 

 

Заданні для вывучэння

30.04.2020

Фізіка

Тэма: Закон індукцыі магнітнага поля.

Д/з §34,С.237-238

Матэматыка

Тэма: Двухгранны вугал

Д/з §4,с 138-140

Грамадазнаўства

Тэма: Рэлігія

Д/з §21

 

 

Заданні для вывучэння

29.04.2020

Матэматыка (алгебра)

Тэма: Уласцівасці ступеняў з рацыянальным паказчыкам № 1.155 (1,3,4)

Д/з п.1.9 № 1.152(1,2)

Інфарматыка

Тэма: Структура інфармацыйнай мадэлі

Д/з §6,с.57 пр.1

Геаграфія Беларусі

Тэма: Беларусь на палітычнай карце. Міжнародны падзел працы.

Д/з § 55,56. Выпісаць формы міжнароднага супрацоўніцтва

Хімія

Тэма: Цэлюлоза §49 №7, с.229

Д/з §47,49,№6 с.226

Гісторыя Беларусі

Тэма: Наш край

Д/з Радашковічы ў час ВАВ (паведамленне). У дапамогу- кніга "Памяць", Інтэрнэт.

Англійская мова

Тэма: Тэлебачанне ў Велікабрытаніі.Пр.2,3,с.247

Д/з с.249 пр.4а (пісьмова)

Русская литература

Тема: Сочинение по роману Л.Н.Толстого "Война и мир"

Д/з Сочинение на выбранную тему по роману "Война и мир" (в тетради по русской литературе)

 

 

Заданні для вывучэння

24.04.2020

Англійская мова

Вывучаем на ўроку пр.4а пісьмова,пр.2а,с.238

Д/з 2д,с.240 пісьмова.

Біялогія

Тэма: Генетыка полу. §45

Д/з §45, с.193№1,6

Матэматыка (алгебра)

Тэма: п.19

Д/з №1.149(1,2), № 1.40 (1,2)

Русская литература

Тема: Обсуждение темы «Мысль семейная и мысль народная в романе «Война и мир»

Д/з Подготовка к сочинению (темы по выбору)

 

Заданні для вывучэння

23.04.2020

Грамадазнаўства

Тэма: Мараль

Д/з §24, пытанне 2 пісьмова

Фізіка

Тэма: Магнітны паток.З'ява электрамагнітнай індукцыі

Д/з с.237 №1-5 пісьмова

Матэматыка

Тэма: Вугал паміж прамой і плоскасцю. № 399, 405

Д/з №403

Русский язык

Тема: § 48(правописание не и ни) упр.390(письменно), 392 (1-6 предложения)

Д/з §48, упр.393 (предложения из 1-й таблицы)

Заданні для вывучэння

22.04.2020

Гісторыя Беларусі

Тэма: БССР- удзельніца заснавання ААН.

Д/з §28, пытанне 4 (пісьмова)

Матэматыка

Тэма: Ступень з рацыянальным паказчыкам

Д/з п.1.8.,с.47 №1.135 (1)

Хімія

Тэма: Дыцукрыды

Д/з §46, с.220 №4

Русская литература

Тема: Итоги войны 1812 года.

Д/з "Эпилог"(читать). Дать ответ на вопрос "Мысль семейная и мысль народная в романе".

Інфарматыка

Тэма: Інфармацыйныя мадэлі.

Д/з §7

 

 

 

 

 

Заданні для вывучэння

21.04.2020

Біялогія

21.04.2020

Тэма: Храмасомная тэорыя спадчыннасці. Рашэнне задач па счапленні генаў і красінговер

Д/з §44,с.186 №2-4

свернуть

Беларуская літаратура

21.04.2020

Тэма: У.Караткевіч "Каласы пад сярпом тваім". Духоўны воблік Алеся Загорскага. Хараство кахання Алеся і Майкі.

Д/з Вобразная сімволіка рамана, сувязь з паэтыкай народных балад і легенд.

свернуть

Беларуская мова

21.04.2020

Паўтараем §39-43, выконваем вусна пр.328,338,343,.Пісьмова-пр.339.

Д/з пр.332 або 345

свернуть

Фізіка

21.04.2020

Тэма: Сіла Лорэнца. Рух зараджаных часціц у магнітным полі. Рашэнне задач па тэме "Закон Ампера. Індукцыя магнітнага поля". §32

Д/з §32 Пр.22№1

свернуть

Матэматыка (геаметрыя)

21.04.2020

Тэма: Вугал паміж прамой і плоскасцю. §3

Д/з §3, с.133-134

свернуть