VIII класс

Заданні для вывучэння

11.05.2020

Хімія

Тэма: Малярная канцэнтрацыя

Д/з §51,прыклад 3.

Матэматыка (алгебра)

Тэма: Уласцівасці графіка у=к/х №4.17, 4.20

Д/з № 4.35

Русский язык

Тема:Повторение и обобщение по теме : Словосочетание.Простое предложение.

Д/з §8-22,повт. упр.398

Заданні для вывучэння

08.05.2020

Матэматыка (геаметрыя)

Тэма: Цэнтральныя і ўпісаныя вуглы № 382 а,б 387

Д/з № 386

Біялогія

Тэма: Хобатныя і прыматы

Д/з §59

Хімія

Тэма: Масавая доля

Д/з §50 (прыклад 2)

 

Заданні для вывучэння

07.05.2020

Матэматыка (геаметрыя)

Тэма: Цэнтральныя і ўпісаныя вуглы §27 №380, 381б

Д/з № 381 а

Беларуская літаратура

Тэма:К.Крапіва "Ганарысты парсюк", "Дыпламаваны баран".

Д/з Вывучыць байку на памяць па выбары.

Русская литература

Тема: Анализ глав 5-7,с.271-280

Д/з Письменная работа "Любовь в рассказе Ю.Казакова "Голубое и зелёное"

Русский язык

Изучаем на уроке упр.391,с.226-227,правило. упр.394

Д/з с.226-227,правило, упр.395

 

Заданні для вывучэння

06.05.2020

Матэматыка (алгебра)

Тэма: Графік і уласцівасці функцыі у=к/х. №4.11,4.18

Д/з №4.30 (а-в), 4.32

Гісторыя Беларусі

Тэма: Абагульненне. 

Д/з §29

 

Заданні для вывучэння

05.05.2020

Біялогія

Тэма:Разнастайнасць млекакормячых

Д/з §57-59

Беларуская мова

Тэма:Пераклад тэксту з рускай мовы на беларускую

Д/з Пр.376 (пяць абзацаў)

Матэматыка (алгебра)

Тэма:Графік функцыі у=к/х, с.207 №4.13, 4.11

Д/з №4.33

 

Заданні для вывучэння

04.05.2020

Мастацтва

Тэма:Венская класічная школа

Д/з с.159 пытанні і заданні

Матэматыка (алгебра)

Тэма: Уласцівасці функцыі у=к/х, §17, с.206 № 4.4, 4.5, 4.6

Д/з № 4.28, 4.31

Сусветная гісторыя

Тэма:Мусульманскі свет

Д/з §27

 

 

 

Заданні для вывучэння

01.05.2020

Матэматыка (геаметрыя)

Тэма: Узаемнае размяшчэнне акружнасцей.№369,367

Д/з №370

Біялогія

Тэма: разнастайнасць млекакормячых

Д/з §55,56

Фізіка

Тэма: Праламленне святла

Д/з §36

Англійская мова

Тэма: Біяграфія А.К.Дойля, с.209-210

Д/з с.212 пр.3

Хімія

Тэма: Растворы

Д/з§46,47

 

Заданні для вывучэння

30.04.2020

Беларуская мова

Тэма: § 49,пр.345,346

Д/з Пр.347

Беларуская літаратура

Тэма: А.Куляшоў "Маці"

Д/з Вобраз маці ў баладзе

Матэматыка (геаметрыя)

Тэма: Узаемнае размяшчэнне акружнасцей §26 с.163, задача 1,2

Д/з № 336

Русский язык

Изучаем на уроке упр.372 (1-5 предл.) 373 (устно),374 (1-5 предл.) 375 (устно), 376 (1-2 предл.)

Д/з §40, упр.382

Русская литература

Анализ стихотворения с.251-254

Д/з с.256-261, читать, рассказывать о первых встречах героев.

 

 

Заданні для вывучэння

29.04.2020

Інфарматыка

Тэма:Табліцы §22

Д/з §22,канспект, с.118,пр.1

Геаграфія

Тэма:Палітычная карта Паўднёвай Амерыкі. Гаспадарка.

Д/з § 51,пісьмова віды гаспадаркі, прадукцыя сельскай гаспадаркі.

Гісторыя Беларусі

Тэма:Жывапіс і архітэктура Беларусі ў 1860-хг.г.-пачатку ХХст.

Д/з §26,п.7 пісьмова.

Фізіка

Тэма: Люстры.Відарыс у плоскім люстры.§35

Д/з §35, кантрольныя пытанні.

Англійская мова

Вывучаем на ўроку с.204-206

Д/з №5,с.206(пісьмова)

Матэматыка (алгебра)

Тэма: Рашэнне сістэм і сукупнасцяў квадратных няроўнасцей.Самастойная работа.

Д/з №3.223

Русская литература

Изучаем на уроке с.246-254 чтение и анализ стихотворений

Д/з с.246-254, наизусть стихотворение по выбору.

 

 

Заданні для вывучэння

24.04.2020

Фізіка

Тэма: Адбіццё святла §34

Д/з §34,пр.22№1

Матэматыка (геаметрыя)

Тэма: Датычная да акружнасці §25тэст 1,2, № 352(а)

Д/з №352(б)

Біялогія

Тэма: Размнажэнне і развіццё млекакормячых

Д/з §54

Англійская мова

Вывучаем на ўроку пр.3,с.202, пр.5,с.203, пр.2а,с.204

Д/З пр.1,с.102 пісьмова Workbook