VII класс

Заданні для вывучэння

04.05.2020

Англійская мова

Тэма:Афармленне праекта "Пашпарт Аўстраліі"

Д/з с.227,пр.4а

Матэматыка (алгебра)

Тэма: Рашэнне сістэмы способам складання,с.279, №4.93, 4.94

Д/з № 4.118

Сусветная гісторыя

Тэма: Асманская імперыя

Д/з §30

 

Заданні для вывучэння

01.05.2020

Беларуская мова

Тэма: §38 Злучнік як часціна мовы.Пр.273, 275(вусна),274 (пісьмова)

Д/з Пр.277

Беларуская літаратура

Тэма: Цётка "Шануйце роднае слова".

Д/з с.170-171

Фізіка

Тэма: Паўтарэнне тэмы "Ціск"

Д/з Паўт.§28,31

Матэматыка (геаметрыя)

Тэма: Пабудаванне бісектрысы вугла,с.155задача №3

Д/з №265

Біялогія

Тэма: Дзікарослыя расліны. Ядомыя і ядавітыя.

Д/з § 42,43

 

 

Заданні для вывучэння

30.04.2020

Матэматыка (геаметрыя)

Тэма: Пабудаванне трохвугольніка па вуглу і старане с.153 задача №1

Д/з №258

Гісторыя Беларусі

Тэма: Палітычны крызіс у РП

Д/з §26,п.2 пісьмова

 

Заданні для вывучэння

29.04.2020

Інфарматыка

Тэма:Інтэрфэйс вектарнага графічнага рэдактара

Д/з §23, §24 канспект

Геаграфія

Тэма:Еўразія,геаграфічнае становішча. Тэктанічная будова

Д/з §28-29

Хімія

Тэма: Солі Пр.работа №5 §24 №1, с.143

Д/з §24,с.142-143, §23 №6,с.143

Мастацтва

Тэма: Архітэктура старажытнага Рыма.

Д/з §28,с.154 Заданне "Творчая майстэрня".

Біялогія

Тэма: Двухдольныя і аднадольныя расліны

Д/з §41

Матэматыка (алгебра)

Тэма: Рашэнне сістэмы лінейных ураўненняў спосабам падстаноўкі. с. 278 №4.90.

Д/з №4.115

Русский язык

Изучаем на уроке с.249 правило, упр.448,450(1,2 абзацы)

Д/з с.249, упр.450(3 абзац)

Заданні для вывучэння

24.04.2020

Беларуская мова

Тэма: § 35-36,пр.258 пісьмова, 261 вусна

Д/з §36 пр.262

Беларуская літаратура

Тэма: М.Танк “Дрэвы паміраюць”, А.Разанаў “У парку”

Д/з М.Танк “Дрэвы паміраюць” напамяць

Матэматыка (геаметрыя)

Тэма: Пабудаванне трохвугольніка па 3 старанах. §28,с.153№1

Д/з №256

Фізіка

Тэма: Вымярэнне атмасфернага ціску.Барометры і манометры § 35. Падрыхтоўка да кантрольнай работы

Д/з Паўт. §31,35

Біялогія

Тэма: Прарастанне насення

Д/з §40,мал.170

Англійская мова

Вывучаем на ўроку пр.3б,с.223, пр.5,с.223 (+пр.2ас.217)

Д/з Пр.5,с.223 (пісьмова)

Заданні для вывучэння

23.04.2020

Гісторыя Беларусі

Тэма: Эканамічнае развіццё

Д/з §25, падрыхтаваць прэзентацыю(віртуальную экскурсію) па музеях слуцкіх паясоў.

Матэматыка (геаметрыя)

Тэма:Задачы на пабудаванне §27.мал.299, заданне 1,3

Д/з мал.299, заданне 2

Геаграфія

Д/з §27, характарыстыка зон расліны/жывёлы

Заданні для вывучэння

22.04.2020

Матэматыка (алгебра)

Тэма: Сістэма лінейных ураўненняў з дзвюма зменнымі. §23, табл.с.272-273,№ 4.62, 4.66

Д/з §23 №4.66

Русский язык

Изучаем на уроке с.233 правило, таблица, упр.422,424.

Д/з с.233 правило, упр.426

Хімія

Тэма: Паняцце пра індыкатары. Вылучэнне вадароду ў рэакцыях кіслот з металамі.§22,23

Д/з Табліца 5, с 134-135. №7 с.138

Біялогія

Тэма: Будова насення

Д/з §39,мал.167 замаляваць.

Заданні для вывучэння

21.04.2020

Заданні для вывучэння

22.04.2020

Інфарматыка

Інтэрфейс вектарнага графічнага рэдактара Inkscape  

§ 23, канспект

свернуть

Беларуская літаратура

21.04.2020

Вывучаем на занятку: с.161-162, выпісаць у сшытак "Свабодны верш", "Афарызм", 

З.Бядуля "Шчасце не ў золаце" (чытаць).

Д/з с.163, пытанні 3,4,8

свернуть

Беларуская мова

21.04.2020

Вывучаем на ўроку: §35,с.164-165,пр.253,254

Д/з пр.255 (выпісаць прыназоўнікі)

свернуть

Англійская мова

21.04.2020

Тэма:

Вывучаем тэкст с.217, выконваем пр.2а, выпісваем у сшытак асноўныя сказы.

свернуть

Матэматыка

21.04.2020

Тэма: Лінейнае ўраўненне з дзвюма зменнымі. §21, табліца с.257 (4.12.а,б )

Д/з  §21, №4.23

свернуть

Фізіка

21.04.2020

Тэма: Газы і іх вага. Атмасферны ціск. Гідрастатычны ціск. Сазлучаныя сасуды.§33-34

Д/з §33-34. Кантрольныя пытанні (вусна)

свернуть