VI класс

Заданні для вывучэння

26.05.2020

Англійская мова

Тэма: Папулярныя віды спорта ў Беларусі

Д/з Пр.4,с.230

Матэматыка

Тэма: Паўтарэнне. Каардынатная плоскасць. Р.5 §1,2 №3,4,6,7а,8

Д/з №7б,№9, с.281 №26,31

Беларуская мова

Тэма: Адмоўныя займеннікі

Д/з Пр.391

Русская литература

Тема Анализ рассказа "На берегах Сакраменто"

Д/з с.202 вопрос №1 письменно.

 

Заданні для вывучэння

22.05.2020

Матэматыка

Тэма: Паўтарэнне.Рашэнне задач. звычайныя дробы, дзесятковыя дробы № 291,292,293

Д/з №305

Гісторыя Беларусі

Тэма: Этнічнае развіццё беларускіх зямель

Д/з §13

Англійская мова

Тэма: Любімыя кнігі. Любімыя віды спорту

Д/з Пр.4,с.228 вусна

Руская мова

с.250 разбор,упр.520,519

Д/з с.252, вопросы по теме,упр.520

Заданні для вывучэння

21.05.2020

Матэматыка

Тэма: Паўтарэнне. Дзеянні з рацыянальнымі лікамі,с.245

Д/з №287

Беларуская мова

Тэма: Няпэўныя займеннікі

Д/з Пр.387

Беларуская літаратура

Тэма: М.Скарына "Свіння і баран". Байка як літаратурны жанр

Д/з с.277-278, выразна чытаць, адказваць на пытанні.

Заданні для вывучэння

20.05.2020

Англійская мова

Тэма: Хоббі замежнага сябра

Д/з Пр.4а,с.224 вусна

Матэматыка

Тэма: Паўтарэнне. Дзеянні з рацыянальнымі лікамі № 288,289

Д/з №302

Русская литература

с.186 заполнение таблицы по повести

Д/з с.189-200 читать, с.201 вопрос 5 (рассказ по плану)

Заданні для вывучэння

19.05.2020

Беларуская літаратура

Тэма: І.Корбан "Малпін жарт"

Д/з с.276,выраз.чытаць, адказваць на пытанні

Беларуская мова

Тэма: Указальныя і займальныя займеннікі

Д/з Пр.377

Матэматыка

Тэма: Паўтарэнне.Параўнанне рацыянальных лікаў.

§3 № 83 - 86, 90

Д/з №100,101

Заданні для вывучэння

18.05.2020

Матэматыка

Тэма: Паўтарэнне. Модуль ліку. Супрацьлеглыя лікі §2 №30,37,38

Д/з №61,64

Англійская мова

Тэма: Час для любімых заняткаў. Прыслоўі so, such.

Д/з Пр.1,с.79 рабочы сшытак

Русский язык

Изучаем на уроке упр.511,512,514

Д/з Упр.517

Заданні для вывучэння

15.05.2020

Матэматыка

Тэма: Рашэнне задач з дапамогай прапорцый §4-5 № 153,167,171

Д/з №215

Англійская мова

Тэма: Віды дзейнасці

Д/з Пр.6,с.219

Русский язык

Изучаем на уроке упр.503,5050,506,с.246-247 таблица и правило, упр.509

Д/з упр.508 устно, упр.510

Заданіі для вывучэння

14.05.2020

Матэматыка

Тэма: Паўтарэнне. Прапорцыя і яе асноўныя ўласцівасці.§ 3 №106б,115,118,128

Д/з №143а,147

Беларуская мова

Тэма: Зваротны займеннік "сябе". Прыналежныя займеннікі, іх ужыванне, правапіс

Д/з Пр.360

Беларуская літаратура

Тэма: А.Звонак "Гарбуз"

д/з с.273,выразна чытаць.

 

Заданні для вывучэння

13.05.2020

Матэматыка

Тэма: Паўтарэнне.Асноўныя задачы на працэнты.№58,60,65

Д/з №100

Англійская мова

Тэма: Перавагі майго сябра Прыслоўі

Д/з Пр.3,с.76 рабочы сшытак

Русский язык

Изучаем на уроке с.242 правило,упр.498,499

Д/з с.244 правило, упр.502

Русская литература

Тема: Анализ прочитанных глав повести "Иван"

Д/з Гл.4-5 читать, вопросы после глав

Заданні для вывучэння

12.05.2020

Матэматыка

Тэма: Абагульняючы ўрок па тэме "Падобныя многавугольнікі"

Д/з №267а

Русский язык

Тема: Повторение по теме "Сложные предложения"

Д/з §6-38,повт.

Русская литература

Тема: Обсуждение рассказа "Срезал", "Обида" В.Шукшина

Д/з Стихотворение наизусть одного из поэтов с.256-269 (тексты в библиотеке)

Заданні для вывучэння

11.05.2020

Англійская мова

Тэма:Любімыя заняткі. Мае перавагі

Д/з Пр.3а,с.215 вусна

Матэматыка

Тэма: Паўтарэнне. Працэнты §1,р2 №4,6,8,9

Д/з №17,18

Русский язык

Изучаем на уроке упр.483,484 устно, 486,488, правило с.238

Д/з с.238, правило упр.496

 

Заданні для вывучэння

08.05.2020

Матэматыка

Тэма: Дзеянні з дзесятковымі дробамі № 390 б,г

Д/з №415 а,в

Мастацтва

Тэма: Тэлебачанне

Д/з § 29-30, пытанні і заданні

Англійская мова

Тэма: Паход у кіно. Мой любімы фільм

Д/з Пр.3 вусна, с.209

Русский язык

Изучаем на уроке упр.233 табл., упр.475,477,478(устно), 480

Д/з с.233,236 правило, упр.481

 

Заданні для вывучэння

07.05.2020

Матэматыка

Тэма:Паўтарэнне. Пераўтварэнне лікавых выразаў. §10 №384,390 а,б

Д/з № 414

Беларуская літаратура

Тэма: Я.Маўр. "Багіра"

Д/з с.263-271, адказваць на пытанні

Беларуская мова

Тэма: Займеннік як часціна мовы. Разрады займеннікаў

Д/з Пр.340,с.194

 

 

Заданні для вывучэння

06.05.2020

Матэматыка

Тэма: Паўтарэнне.Дзяленне дзесятковых дробаў. §8 №299,300

Д/з №341

Англійская мова

Тэма: Віктарына. Маўленне.

Д/з с.207,пр.6 (с)

Русский язык

Тема: Притяжательные местоимения

Д/з Упр.497

Русская литература

Тема: М.Горький "Детство"

Д/з с.103-122, вопросы

Заданні для вывучэння

05.05.2020

 

Інфарматыка

Тэма: Вывучэнне і змяненне гатовых праграм

§19

Д/з: с.131, практыкаванне 1а - запісаць праграму ў сшытак.

Беларуская літаратура

Тэма: А.Жук "Стары бабёр". Вобраз старога бабра. Тэма ўзаемаадносін чалавека і прыроды

Д/з с.255-261 чытаць, с.261-261 адказваць на пытанні

Біялогія

Тэма: Змены экасістэмы

Д\з §18-25 падр.да кантр.работы

Матэматыка

Тэма:Дзяленне дзесятковага дробу на натуральны лік. №247,248

Д/з №282

Русская литература

Тема: М.Горький "Детство", глава 2.

Д/з с.103, вопросы к главе2.

 

Заданні для вывучэння

04.05.2020

Англійская мова

Тэма: Знатакі кіно. Лепшы знаток кіно.

Д/з с.204 Пр.36 пісьмова

Беларуская мова

Тэма: Скланенне, ужыванне і правапіс зборных лічэбнікаў.Марфалагічны разбор лічэбнікаў. Пр.326,327,329

Д/з § 49, с.184пр.331

Матэматыка

Тэма:ПаўтарэннеМножанне дзесятковых дробаў№ 190, 191,194

Д/з №223

Заданні для вывучэння

01.05.2020

Мастацтва

Тэма: Фатаграфія як від мастацтва

Д/з §27-28

Матэматыка

Тэма: Паўтарэнне. Множанне дзесятковых дробаў.,с.31-33 № 134,135,с.41 №183

Англійская мова

Тэма:Любімы занятак. Чытанне.

Д/з Пр.4,с.2020 пісьмова

Гісторыя Беларусі

Тэма: Грамадзянская вайна

Д/з §10, пытанні ў рабочым сшытку

Русский язык

Изучаем на уроке с.229 упр.470 письменно,с.230 работа по вопросам.

Д/з с.230,вопросы, подготовка к проверочной работе.

 

Заданні для вывучэння

30.04.2020

Матэматыка

Тэма: Паўтарэнне. Складанне і адыманне дзесятковых дробаў с. 24 §4 № 88,90.

Працоўнае навучанне

Д/з Каляровы эскіз свайго пакоя.

Беларуская мова

Тэма: Скланенне, ужыванне і правапіс парадкавых лічэбнікаў, с.175 (вусна), пр.309

Д/з § 47,с.176,пр.310

Беларуская літаратура

Тэма: І.Пташнікаў "Алені". Фінал апавядання як праява чалавечай хцівасці і жорсткасці.

Д/з с.252-254

§

 

 

Заданні для вывучэння

29.04.2020

Сусветная гісторыя

Тэма: Кітайская цывілізацыя

Д/з §27, заданні ў рабочым сшытку

Англійская мова

Тэма:Любімы літаратурны персанаж. Пытальныя займеннікі

Д/з Пр.3а, с197 (пісьмова)

Геаграфія

Тэма: Біясфера

Д/з §28

Матэматыка

Тэма: Рашэнне задач. Дзесятковыя дробы. Тэст с.83 №1,3 №7

Д/з с.84 №2

Русский язык

Тема: §67, упр.464(устно)с.227 правило, упр.465,466,469.

Д/з §67,упр.468

Русская литература

Изучаем на уроке с.77 статья,гл.1,с.77 читать

Д/з гл.1 дочитать,,с.88 вопросы устно.

 

Заданні для вывучэння

24.04.2020

Русский язык

Тема: §65,66, с.220 правило, упр.448,454(устно), упр.450,451 (письменно)

Д/з §65,66,с.224 правило, упр.457.

Гісторыя Беларусі

Тэма: Княжанне Вітаўта

Д/з §8, пытанні ў рабочым сшытку

Матэматыка

Тэма: Рашэнне задач. №90,106

Д/з с.301, заданні для даследвання

Англійская мова

Тэма: Чытанне кніг. Складаназалежны сказ з даданымі сказамі прычыны.

Д/з с.192, пр.56 пісьмова

Мастацтва

Тэма: Анімацыйнае кіно.

Д/з § 26, пытанні і заданні.

Заданні для вывучэння

23.04.2020

Матэматыка

Тэма: Рашэнне задач "Пабудаванне фігур сіметрычных дадзеным. №87, 88, 104, 105

Д/з № 97 (а), 11(б)

Беларуская мова

Тэма: Змененне і ўжыванне лічэбнікаў сорак, сто, дзевяноста; змяненне і правапіс складаных лічэбнікаў ад пяцідзесяці да васьмідзесяці, ад двухсот да дзевяноста" Пр. 298(пісьмова), 299 (вусна)

Д/з с.170 правіла, с.171 пр.300

Беларуская літаратура

Тэма: І.Пташнікаў "Алені". Вобраз дзяўчынкі Іркі

Д/з с.240-250(чытаць), с.251 адказваць на пытанні

 

Заданні для вывучэння

22.04.2020

Сусветная гісторыя

Тэма: Арабскі халіфат

Д/з §24, заданні ў рабочым сшытку 1-5

Русский язык

Изучаем на уроке: с.215-216 табл.устно, упр.439,441 (устно рассказать и 1 словосочетание письменно просклонять)

Д/з §64 упр.446

Русская литература

Выполняем на уроке: ответы на вопросы после глав6,7, чтение главы 8, с.63-67, вопросы с.67

Д/з с.63-65(до 3-го абзаца) подробный пересказ истории Натальи Савишны

Англійская мова

Тэма: Запрашэнне ў кіно. Маўленне.

Д/з Пр.6,с.189(скласці дыялог)

Матэматыка

Тэма: Рашэнне задач "Цэнтральная і восевая сіметрыя" §4,5 Паўтараем каардынатную плоскасць. № 82,83,103,104

Д/з №96,111(а)

 

Заданні для вывучэння

21.04.2020

Інфарматыка

21.04.2020

§ 18, прачытаць, зрабіць канспект

свернуть

Біялогія

21.04.2020

Тэма: Прэснаводная і наземная экасістэма.

Д/з с.100, пытанні №5,6, малюнак воднай экасістэмы

свернуть

Геаграфія

21.04.2020

Тэма: Азёры. Балоты. Вадасховішчы

Д/з §26

свернуть

Беларуская літаратура

21.04.2020

Тэма: І.Пташнікаў "Алені"

Д/з І.Пташнікаў "Алені", с.230-240 (чытаць)

свернуть

Беларуская мова

21.04.2020

Тэма: Колькасныя лічэбнікі два, дзве, тры, чатыры і зборныя абое, абодва, абедзве. §46

Д/з §46 , с.167 (правіла), с.168 пр.294

свернуть

Матэматыка

21.04.2020

Тэма: Сіметрыя адносна пункта і адносна прамой. §4-5, № 80,100

Д/з  §4-5 95, 109(а)

свернуть