V класс

Заданні для вывучэння

26.05.2020

Беларуская літаратура

Д/з с.163-167 чытаць ,пераказваць

Англійская мова

Тэма: Самае цікавае падарожжа

Д/з Пр.3,с.101

Матэматыка

Тэма: Рашэнне задач. № 25,28,23

Д/з №29,№37

Русский язык

Изучаем на уроке упр.231 устно,233,232

Д/з упр.236

 

 

Заданні для вывучэння

22.05.2020

Беларуская мова

Тэма: Пераклад тэксту з рускай мовы на беларускую

Д/з Пр.239

Англійская мова

Тэма: Інтэрвью з падарожнікам

Д/з Пр.3,с.100 рабочы сшытак

Сусветная гісторыя

Тэма: Хрысціянсва ў Рымскай імперыі.Падзенне Заходняй Рымскай імперыі

Д/з §28,29

Матэматыка

Тэма:Паўтарэнне.Рашэнне задач.Звычайныя дробы. №32,34,36

Д/з №35

Русская литература

Тема: Анализ 1-2 глав "Кавказская пленница"

Д/з с.116-122,читать, с.123,вопрос №3

Заданні для вывучэння

21.05.2020

Матэматыка

Тэма: Паўтарэнне. Дзеянні з натуральнымі і дробавымі лікамі №46,53,54

Д/з №50

Беларуская мова

Тэма: Запазычаныя словы ў беларускай мове

Русская литература

Д/з повт. 1 главу, читать с.11-116

Заданні для вывучэння

20.05.2020

Беларуская мова

Тэма: Устарэлыя словы, неалагізмы.

Д/з №230

Англійская мова

Тэма: Прыгоды барона Мюнхаўзэна

Д/з Пр.2,с.96 рабочы сшытак

Беларуская літаратура

Тэма: "Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў"

Д/з с.243-259 чытаць, пераказваць.

Матэматыка

Тэма: Паўтарэнне. Дзеянні з натуральнымі і дробавымі лікамі №49,55,58

Д/з №59

 

Заданні для вывучэння

19.05.2020

Матэматыка

Тэма: Паўтарэнне. Дзеянні са звычайнымі дробамі.№29,34,44

Д/з № 45

Чалавек і свет

Тэма: Чалавек змяняе прыроду

Д/з §31

Заданні для вывучэння

18.05.2020

Матэматыка

Тэма:Паўтарэнне. Запіс няправільнага дробу у выглядзе змешанага ліку №28,34,37

Д/з №40

Англійская мова

Тэма: Запрашаем у падарожжа. Мадальны дзеяслоў must

Д/з Пр.4б,с.129

Гісторыя

Тэма: Хрысціянства ў Рымскай імперыі

Д/з §29

Заданні для вывучэння

15.05.2020

Матэматыка

Тэма:Паўтарэнне. Скарачэнне дробаў №19,20,24

Д/з №21

Англійская мова

Тэма: Віды транспарта. Планаванне маршрута. Прыназоўнік by

Д/з Пр.4,с.93

Русская литература

Тема: Анализ и письменная работа по рассказу "Белый гусь" Е.Носова

Д/з с.107-111 читать 1 главу

 

Заданні для вывучэння

14.05.2020

Матэматыка

Тэма: Паўтарэнне. Скарачэнне дробаў пры дапамозе НАК і НАД. №13,15,17

Д/з №18

Русский язык

Изучаем на уроке упр.209,211,212,с.111 правило, упр.217 устно.

Д/з с.111 правило, упр.218

Русская литература

Тема: Обсуждение окончания рассказа "Муму"

Д/з Внекл.чтение "Белый гусь" пересказывать.

 

Заданні для вывучэння

13.05.2020

Матэматыка

Тэма: паўтарэнне. Прымяненне НАК і НАД,с.150 №3,4,6,7

Д/з с.150 №8

Англійская мова

Тэма: Па странах і кантынентах.

Д/з Пр.4,с.123 пісьмова

Русский язык

Изучаем на уроке упр.201,с.107,упр.205,207 (1,2 предложения)

Д/з с.107 правило, упр.207 (3-7 предложения)

 

Заданні для вывучэння

12.05.2020

Матэматыка

Тэма:Паўтарэнне. Арыфметычныя дзеянні з лікамі №6,10,11 с.156

Д/з №8

Чалавек і свет

Тэма: Глеба

Д/з §29,30

Русский язык

Изучаем на уроке упр.193 устно,с.103 правило, упр.194 (выписать выделенные предложения) упр.196

Д/з с.103 правило, упр.200

Заданні для вывучэння

11.05.2020

Англійская мова

Тэма:Падарожжа. Суфікс- і

Д/з Пр.3,с.89 (рабочая тетрадь)

Матэматыка

Тэма: Паўтарэнне. Арыфметычныя дзеянні з натуральнымі лікамі. с.156 №1,3,4

Д/з с.156 №2

 

Заданні для вывучэння

08.05.2020

Матэматыка

Тэма: Рашэнне задач

Д/з № 406

Англійская мова

Тэма: Інфармацыя аб краінах і кантынентах

Д/з с.116 пр.1д,с, вусна

Русская литература

Тема:Чтение и анализ текста рассказа "Муму"

Д/з подготовить устный рассказ о дружбе Герасима и Муму

 

 

Заданні для вывучэння

07.05.2020

Мастацтва

Тэма: Казачны вобраз жывёлы

Д/з §30

Беларуская мова

Тэма:Антонімы. Пр.194,195,197

Д/з Пр.199,с.98

Заданні для вывучэння

06.05.2020

Беларуская мова

Тэма:Сінонімы. Пр.189,191

Д/з с.94 Пр.192

Беларуская літаратура

Тэма: У.Караткевіч "Былі ў мяне мядзведзі"

Д/з с.106-112 чытаць

Матэматыка

Тэма: Аб'ём прамавугольнага паралелепіпеда с.136 № 387 а, № 393

Д/з с.136 №403

Англійская мова

Тэма:У Антарктыдзе

Д/з с.115 пр.16 пісьмова

 

Заданні для вывучэння

05.05.2020

Матэматыка

Тэма: прамавугольны паралелепіпед. Куб.№366 а-г,367

Д/з №372,373

Чалавек і свет

Тэма:Ахова вод

Д/з §28

Русский язык

Изучаем на уроке упр.175,176 устно, 177(1 загадка письменно), 181,182 письменно

Д/з с.98 правило, упр.183

 

 

 

Заданні для вывучэння

04.05.2020

Англійская мова

Тэма: Цудоўны свет. Успрыманне маўлення на слых.

Д/з с.110 №4 намаляваць востраў

Беларуская літаратура

Тэма: Добры хлапец Дзік

Д/з с.94-109

Гісторыя

Тэма: Рым- сталіца імперыі

Д/з § 25, п.1-пісьмова

Матэматыка

Тэма: прамавугольны паралеллепіпед, куб. § 17, №363, 364, 365

Д/з №371

 

 

Заданні для вывучэння

01.05.2020

Беларуская мова

Тэма: Сінонімы. Пр.187вусна, 188 пісьмова

Д/з Вывучыць правіла на с.92

Матэматыка

Тэма: Лінейныя і слупковыя дыяграмы. №353,355

Д/з №361,362

Англійская мова

Тэма: Незвычайны востраў.Чытанне

Д/з Пр.5,с.107 (намаляваць карту)

Гісторыя

Тэма: Улада рымскіх імператараў

Д/з М24, пытанні 1-3 пісьмова

Заданні для вывучэння

30.04.2020

Беларуская мова

Тэма: §24, правіла на с.89,пр.182 (самастойная работа)

Д/з §24,пр.184

Матэматыка

Тэма: Лінейныя і слупковыя дыяграмы §16 №352,354

Д/з №359

Русский язык

На уроке- проверочная работа

Д/з упр.174 (устно), с.96 правило.

Русская литература

Изучаем на уроке с.80-81

Д/З с.83-84 (пересказывать), с.84-85 (устно)

 

Заданні для вывучэння

29.04.2020

Беларуская мова

Тэма:Адназначныя і мнагазначныя словы.

Д/з Плака або выказванне "Беражыце ландышы!"

Беларуская літаратура

Тэма: Добры хлопец Дзік

Д/з с.76-80 (чытаць і переказваць)

Англійская мова

Тэма: Краіна на карце. Пытальныя сказы ў Future Simple

Д/з Пр.4а,с.104(вусна)

Матэматыка

Тэма: Сярэдняе арыфметычнае некалькіх лікаў. № 331,332,334

Д/з №347,349

Русский язык

Изучаем на уроке упр.169 (письменно), упр.170 (устно)

Д/з с.95, вопросы "Проверь себя" устно, подготовиться к проверочной работе.

 

Заданні для вывучэння

24.04.2020

Беларуская мова

Вывучаем за ўроку §22,23 Пр.171,172,175 пісьмова. Пр.177,178 вусна.

Д/з §22,23 Пр.179

Сусветная гісторыя

Тэма: Зямельная і ваенная рэформа ў Рыме

Д/з §22, пытанне 2 пісьмова.

Матэматыка

Тэма: Сярэдняе арыфметычнае некалькіх лікаў. №330, вылічыць свій сярэдні бал за 3 чвэрць.

Д/з № 346

Англійская мова

Тэма: Беларусь- краіна блакітных азёр. Жывёльны свет Беларусі.

Д/з Пр.4с, с.99(узор п.4а,с.98)

Русская литература

Изучаем на уроке: Чтение и анализ стихотворения «Бородино», с.80-81, вопросы.

Д/з Повт. отрывок наизусть (7 столбиков) с. 81 в №7 (рисунок) по желанию.

Заданні для вывучэння

23.04.2020

Беларуская мова

Тэма:Правапіс некаторых спалучэнняў зычных.Пр.160(вусна), пр.161,162(пісьмова)

Д/з с.79-кантрольныя пытанні і заданні

Матэматыка

Тэма: Рашэнне задач "Пошук плошчы адвольных многавугольнікаў"

Д/з с.117 заданне для даследвання

Русский язык

Тэма: М.Ю.Лермонтов "Бородино" читать

Д/з Наизусть с.76-78(7 столбиков)

Мастацтва

Тэма §26-27.Свяшчэнны сімвал маці

Д/з §26-27(чытаць)

Заданні для вывучэння

22.04.2020

Беларуская мова

Вывучаем на ўроку §20, пр.152,153, 155 (вусна), пр.154,156 (пісьмова)

Д/з §20,пр.157

Беларуская літаратура

Тэма: Г.Далідовіч "Страта"

Д/з с.72-75 (чытаць, пераказваць)

Матэматыка

Тэма: Рашэнне задач.Пошук невядомых велічынь № 319,320

Д/з № 329

Англійская мова

Тэма: Жывёльны свет кантынентаў. Утварэнне прыслоўяў з дапамогай суфікса -ly

Д/з Пр.6,с.95 (пісьмова)

Русский язык

Изучаем на уроке с.91 правило, упр.164 (устно),167 (письменно)

Д/з с.91,упр.167

Заданні для вывучэння

21.04.2020

Чалавек і свет

21.04.2020

Тэма: Аблокі. Атмасферныя ападкі.Значэнне ападкаў у прыродзе і жыцці чалавека.

Д/з §28, малюнак "Эканомія вады"

свернуть

Матэматыка

21.04.2020

Тэма: Рашэнне задач "Плошча прамавугольнага трохвугольніка і некаторых відаў многавугольнікаў" §14, №321

Д/з §14, 328

свернуть