IX класс

Заданні для вывучэння

26.05.2020

Англійская мова

Тэма: Стаўленне да спісвання ў школе

Д/з Пр.3,с.268

Беларуская літаратура

Тэма: Я.Янішчыц. Біяграфія. Лірыка

Д/з Верш напамяць "Ты пакліч мяне, пазаві.."

Матэматыка

Тэма: Паўтарэнне косінусаў

Д/з Паўт. §13

Заданні для вывучэння

22.05.2020

Фізіка

Тэма: Абагульненне па тэме"Законы захавання"

Д/з Пр 29, №2,6

Англійская мова

Тэма: Вучоба ў школах іншых краін

Д/З Апавяданне пра сваю школу

Заданні для вывучэння

21.05.2020

Матэматыка

Тэма: Тэарэма сінусаў.

Д/з Паўт.§12

Беларуская мова

Д/з Пр.289

Русский язык

Д/з Упр.374,386

Заданні для вывучэння

20.05.2020

Англійская мова

Тэма: План на будучыню

Д/з Пр.4с,с.263 пісьмова

Фізіка

Тэма: Л.р. Праверка закона захавання механічнай энергіі

Д/з §31-36

Беларуская мова

Тэма: Паўтарэнне вывучанага 

Д/з пр.274

Беларуская літаратура

Тэма: Творчая работа па аповесці У.Караткевіча

Д/з Я.Якімчык. Жыццёвы і творчы шлях. Выступленне

Заданні для вывучэння

19.05.2020

Матэматыка

Тэма: Упісаныя і апісаныя акружнасці

Д/з Паўт тэму па геаметрыі 8 кл.

Хімія

Тэма: Практычная работа "Металы"

Заданні для вывучэння

18.05.2020

Англійская мова

Тэма: Як пазбегнуць стрэсаў. Мадальныя дзеясловы

Д/з Пр.1,2,с.93 рабочы сшытак

Біялогія

Тэма: Апладненне.Цяжарнасць,Роды.

Д/з § 47

Заданні для вывучэння

15.05.2020

Матэматыка

Тэма: Геаметрычная прагрэсія №4.291

Д/з Паўт.§15-19

Фізіка

Тэма:Закон захавання механічнай энэргіі

Д/з §36

Англійская мова

Тэма: Стаўленне да памылак

Д/д Пр.5б, с.257

Біялогія

Тэма: Органы размнажэння

Д/з §46

Заданні для вывучэння

14.05.2020

Беларуская мова

Тэма: Сінтаксіс як раздзел граматыкі, яго асноўныя адзінкі і іх характарыстыка

Д/з с.187,пр.270

Гісторыя Беларусі

Тэма: Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь

Д/з §30

Матэматыка

Тэма: Суадносіны ў прамавугольным трохвугольніку

Д/з Паўт.па 8 кл.

Заданні для вывучэння

13.05.2020

Матэматыка

Тэма: Бясконца спадальная геаметрычная прагрэсія

Д/з № 4.292а

Беларуская мова

Тэма: Эпіграф.

Д/з с.184 кантрольныя пытанні і заданні

Фізіка

Тэма: Рашэнне задач па тэме "Энергія кінетычная і патэнцыяльная"

Д/з Пр.28 №2

Англійская мова

Тэма: Вучоба-гэта галоўнае

Д/з Пр.6б,с.254 пісьмова

Заданні для вывучэння

11.05.2020

Англійская мова

Тэма: Праблемы, звязаныя з вучобай.

Д/з пр.7,с.250 пісьмова

 

Заданні для вывучэння

08.05.2020

Хімія

Тэма:Металы ў прыродзе. Атрыманне металаў

Д/з §4-50, паўт.§40-48, №8,с.239

Фізіка

Тэма:Патэнцыяльная энергія. Кінетычная энергія. Поўная энергія

Д/з §34-35

Англійская мова

Тэма:Вучоба

Д/з Пр.1,с.246 вусна

Матэматыка

Тэма: Геаметрычная прагрэсія

Д/з №4.245

Біялогія

Тэма: Будова і функцыі скуры

Д/з §43,паўт. §30-42

Заданні для вывучэння

07.05.2020

Матэматыка

Тэма: Акружнасць і круг.

Д/з Паўт.§16-19

Гісторыя Беларусі

Тэма:Сацыяльна-эканамічнае развіццё

Д/з §29

Русский язык

Изучаем на уроке упр.344,345,с.201 правило

Д/з с.201 правило, упр.350

 

 

Заданні для вывучэння

06.05.2020

Матэматыка

Тэма: Формула сумы п першых членаў геаметрычнай прагрэсіі

Д/з § 18 № 4.238 (а,б)

Беларуская мова

Тэма: Цытаты, іх роля ў выказванні, афармленне на пісьме.

Д/з Пр.256,с.179

Фізіка

Тэма: Механічная работа. Магутнасць

Д/з §33,Пр.26 №1,2

Англійская мова

Тэма: Жывыя зносіны. Успрыманне маўлення на слых.

Д/з Пр.7а, с.244

 

Заданні для вывучэння

05.05.2020

Матэматыка

Тэма:Плошча круга, даўжыня акружнасці

Д/з § 19 №293

Хімія

Тэма: Солі металаў.

Д/з § 48 №5,с.232

Русская литература

Тема: Тест по рассказу "А зори здесь тихие"

Д/з В.Шукшин "Обида" читать

Русский язык

Тема: Проверочный диктант

Д/з с.197-198 таблица, упр.342

 

 

Заданні для вывучэння

04.05.2020

Англійская мова

Тэма:Развіццё кампьютарных тэхналогій

Д/з ,с.240 3а

Сусветная гісторыя

Тэма:Японія

Д/з §42

Беларуская літаратура

Тэма:І.Шамякін "Непаўторная вясна"

Д/з пісьмовая характарыстыка Пятра або Сашы

Матэматыка

Тэма: Геаметрыяная прагрэсія, формула п-нага ліку §17 №4.175, 4.178

Д/з §17№ 4.180, 4.178

Працоўнае навучанне

Д/з Скласці рэзюмэ

 

Заданні для вывучэння

01.05.2020

Хімія

Тэма: Злучэнні металаў §47

Д/з §47, с.224 №2

Фізіка

Тэма: Лабараторная работа "Праверка закону захавання імпульсу"

Д/з Паўт.§31-32

Англійская мова

Тэма: Мабільныя тэлефоны.

Д/з Пр.2а,с.234 (вусна)

Матэматыка

Тэма: Геаметрычная прагрэсія і яе ўласцівасці

Д/з §17 формулы

Біялогія

Тэма: Мочавыдзяляльная сістэма

Д/з § 41,42

Заданні для вывучэння

30.04.2020

Беларуская мова

Тэма:§34

Д/з ПР.250

Матэматыка

Тэма:§13

Д/з №289а, §19 формулы

Інфарматыка

Тэма: Мадэляванне ў задачы палёту цела, кінутага пад вуглом да гарызонту

Д/з § 24

Гісторыя Беларусі

Тэма: Грамадска-палітычнае жыццё ў другой палове 1990-х гадоў.

Д/з §28

Русский язык

Д/з с.195-196 правило, упр.338 (устно)

Заданні для вывучэння

29.04.2020

Матэматыка (алгебра)

Тэма: Мадэляванне рэальных працэсаў з дапамогай арыфметычнай прагрэсіі №4.60в, 4.117а, 4.129а

Д/з §15-16 №4.121

Англійская мова

Тэма: Інтэрнэт і моладзь.Складаназалежныя сказы з рознымі відамі дадатковых сказаў.

Д/з Пр.38,с.231пісьмова

Беларуская мова

Тэма: §34, пр.249,251

Д/з Пр.252

Беларуская літаратура

Тэма: І.Шамякін.Біяграфія і творчасць

Д/з Аповесць "Непаўторная вясна"

Фізіка

Тэма: Рашэнне задач па тэме"Імпульс".Закон захавання імпульсу"

Д/з пр.25 №3

 

 

Заданні для вывучэння

24.04.2020

Грамадазнаўства

Тэма: Медыякультура сучаснага грамадства

Д/з§20, міні-праект “Героі серыялаў”

Хімія

Тэма; Карозія металаў”

Д/з §46 №1, с.219

Фізіка

Тэма: закон захавання імпульсу. Рэактыўны рух. Пр.24№2

Д/з §32

Англійская мова

Тэма: Гісторыя камунікацыі.Адносныя займеннікі

Д/з Пр.56,с.224пісьмова

Матэматыка (геаметрыя)

Тэма: рашэнне задач. № 4.39, 4.43, 4.44

Д/З № 4.46(1) § 16.

Біялогія

Тэма: Страваванне ў страўнікуі кішэчніку § 39

Д/з § 39 канспект

Заданні для вывучэння

23.04.2020

Гісторыя Беларусі

Тэма: Станаўленне дзяржаўнага суверынітэту

Д/з §27 выпісаць у сшытак асноўныя даты, новыя паняцці і тэрміны

Беларуская мова

Тэма:Маналог.Дыялог, яго афармленне на пісьме.Пр.242,245 (вусна), 243 (пісьмова)

Д/з Пр.244 §36

Русский язык

Тема: Диалог.Упр.328(1-4 предложения письменно) с.192-194 правило, упр.332 (устно)

Д/з с.193-194 правило, упр.333

Заданні для вывучэння

22.04.2020

Англійская мова

Тэма: камунікацыя-гэта... Складаназалежныя сказы з дадатковымі азначальнымі сказамі.

Д/з Пр.5,с.221

Матэматыка (алгебра) 

Тэма: Арыфметычная прагрэсія

Д/з §15 № 4.7

Грамадазнаўства

Тэма: Элітарная, масавая, народная культура

Д/з §19, запоўніць табліцу ў сшытку,с.181

Фізіка

Тэма: Імпульс цела. Імпульс сістэмы цел

Д/з §31,пр.24 №1

Беларуская мова

Тэма: Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай, с.165-167(правіла), пр.234(вусна), 235 236(пісьмова)

Д/з пр.240

Беларуская літаратура

Тэма: М.Танк.Філасофская лірыка

Д/з Верш "Ты яшчэ толькі намёк на чалавека..." на памяць+аналіз

 

Заданні для вывучэння

21.04.2020

Хімія

21.04.2020

Тэма: Агульныя хімічныя ўласцівасці металаў

Д/з §44,45,с.212 №8

свернуть

Матэматыка (геаметрыя)

21.04.2020

Тэма: Знаходжанне даўжыні акружнасці і плошчы круга.§ 19 п.1

Д/з § 19,с.146-148, Задача №1 с.150

свернуть

Інфарматыка

20.04.2020

Мадэлі і віды мадэляў

Д/з: § 19,  скласці канспект

свернуть